نفرات برتر مسابقه

مقام اول

تیم همپا

برنده یک سکه تمام بهار آزادی
0
امتیاز

محمد علی عرب زاده

رضا زارعی

مهرداد وطن خواه

مقام دوم

تیم اکبر عبدی

برنده یک ربع سکه بهار آزادی
0
امتیاز

محمد مهدی حاجبی

مقام سوم

تیم تحلیلگران داده

0
امتیاز

مصطفی موسی خانی

مقام چهارم

تیم Analysis

0
امتیاز

لاله صادقی

اسکرول به بالا